Domino i Intrex razem dla branży farmaceutycznej

Dostarczanie rozwiązań dla branży farmaceutycznej wiąże się z szeregiem wyzwań. Każda maszyna musi być starannie dostosowana do najnowszych regulacji prawnych, spełniając jednocześnie wszystkie wymogi klienta.

Dzięki naszemu doświadczeniu w produkcji maszyn dla tego sektora, jesteśmy gotowi sprostać temu wyzwaniu i oczekiwaniom największych przedsiębiorstw farmaceutycznych na świecie. W tym studium przypadku przedstawimy państwu rozwiązanie, które dostarczyliśmy do firmy Aspen zajmującej kluczową pozycję wśród producentów wyrobów medycznych.

Aspen etykiety

Potrzeba klienta

Potrzebą, z którą Aspen zgłosiło się do nas, było zaetykietowanie oraz oznakowanie butelek HDPE. Po wnikliwej analizie dokumentu URS (User Requirement Specyfiaction, Specyfikacja Wymagań Użytkownika), zawierającego szczegółowe wymagania klienta, zdecydowaliśmy się połączyć nasze siły z naszymi długoletnim partnerami – DOMINO PRINTING oraz KUP Vision. Dzięki wspólnemu doświadczeniu trzech firm wyprodukowaliśmy rozwiązanie łączące ze sobą perfekcyjnie dobrany laser, zaawansowany system wizyjny z dedykowanym oprogramowaniem dla tej aplikacji oraz wysokowydajny system etykietujący.

Aspen etykieta i laser

Pierwsze na świecie wdrożenie lasera Domino UV

Po określeniu zakresu projektu wspólnie z Domino postanowiliśmy, że – aby osiągnąć najwyższej jakości oznakowanie produktu – przeprowadzą oni testy w swojej siedzibie w Hamburgu. Po sprawdzeniu wszystkich technologii, najlepszy efekt osiągnięto przy zastosowaniu najnowszego lasera Domino typu UV. Dzięki temu projekt stał się jeszcze bardziej wyjątkowy, gdyż była to pierwsza integracja Domino U510 na świecie. Ścisła współpraca na każdym etapie integracji zaowocowała bezproblemowym wdrożeniem.

Aspen laser

System wizyjny KUP Vision

Równie dobrze przebiegała współpraca z firmą KUP Vision, która odpowiadała za opracowanie systemu wizyjnego oraz stworzenia dedykowanego oprogramowania. Projekt ten po raz kolejny potwierdził profesjonalizm i dbałość o każdy szczegół, jakim charakteryzuję się nasz niemiecki partner.

Aspen skanowanie

Odrzut pojedynczej etykiety

Wyjątkowym rozwiązaniem, które opracowaliśmy specjalnie na potrzeby branży farmaceutycznej, była stacja odrzutu etykiety. W tym sektorze ceny pojedynczych produktów bardzo często są wysokie, co wiąże się z tym, że każdy produkt odrzucony z powodu niepoprawnego oznakowania niesie za sobą duży koszt dla przedsiębiorstwa. Dzięki naszej stacji, w sytuacji błędnego oznakowania, klient jest w stanie odrzucić samą etykietę, zamiast całego produktu. Takie rozwiązanie pozwala mu na zmaksymalizowanie zysku generowanego poprzez jego linię produkcyjną poprzez redukcję ilości odrzuconych produktów.

Scroll to Top
zmiana numerow kont stopka

Zmiana numerów kont!