Zmiana numerów kont!

Więcej informacji

Regulamin


Administratorem Twoich danych osobowych jest INTREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sadach, kod pocztowy 62-080 Sady, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000657643, NIP: 7811941102, REGON: 36646806,

 

Kontakt:

Możesz kontaktować się z nami korespondencyjnie pod adresem ul. Za Motelem 7, kod pocztowy 62-080 Sady, gmina Tarnowo Podgórne, telefonicznie: [+48 61 841 72 03], lub mailowo: [intrex@intrex.pl].

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzamy Pani/Pana dane w następujących celach:

1)    realizacji zamówienia złożonego w ramach formularza kontaktowego na stronie internetowej www.intrex.pl lub udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytania dotyczące zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

2)    kontynuowania i wykonywania w sposób właściwy stosunków umownych łączących nas z Panem/Panią lub z podmiotami, których Pan/Pani reprezentuje lub występuje w organach tych podmiotów w związku ze złożonym zamówieniem za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

3)    nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy nami a podmiotami, których Pan/Pani reprezentuje lub występuje w organach tych podmiotów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

4)    w sytuacji, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych jest wymagane przez przepisy prawa przetwarzamy wówczas dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

5)    prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług INTREX sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

6)    przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności (w tym wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

7)    ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

8)    przechowywania danych dla celów archiwalnych lub statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Aby wyjaśnić jakie dane zbieramy wskazujemy, że:

a)    Pani/Pana dane osobowe jako nadawcy wiadomości, tj. adres email, imię i nazwisko przetwarzamy w celu realizacji złożonego zamówienia w ramach formularza kontaktowego na stronie internetowej www.intrex.pl bądź udzielenia odpowiedzi na pytanie dotyczące zamówienia (art. 6 ust. 1 (f) RODO),

b)    Pani/Pana dane osobowe, tj. imię, nazwisko, firmę, NIP, adres prowadzenia działalności, przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 (b) RODO, w celu realizacji obowiązków umownych,

c)     Pani/Pana dane osobowe takie jak e-mail lub numer telefonu na podstawie art. 6 ust. 1 (f) RODO, przetwarzamy dla celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. m.in. stałego kontaktu w związku ze złożonym zamówieniem,

d)    Pani/Pana dane osobowe takie jak imię, nazwisko, NIP, adres, numer rachunku bankowego, przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 (f) RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, m.in. dochodzenia należności, utrzymania relacji biznesowych, w celach statystycznych, archiwizowania dokumentacji,

 

 

 

Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:

 

Jeśli będzie to konieczne, będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe w celu wykonywania naszych usług. Będziemy przekazywać dane trzem grupom:

·    osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

·    podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą naszych systemów teleinformatycznych lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, firmom dostarczającym nam serwery pocztowe, firmom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze,

·    podmiotom publicznym, jeżeli będzie to wynikało z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa.

 

Skąd pozyskaliśmy Pani/Pana dane?

Dane osobowe, które przetwarzamy, pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub podmiotu, który Pan/Pani reprezentuje. W niektórych sytuacjach mogliśmy pozyskać te dane z publicznie dostępnych źródeł, w szczególności z ogólnodostępnych rejestrów np. CEIDG lub KRS.


Kategorie odnośnych danych:

W ramach odnośnych danych dysponujemy takimi kategoriami jak dane kontaktowe, tj. e-mail, nr telefonu, w niektórych sytuacjach dane identyfikacyjne (jak np. imię i nazwisko).


Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia z Panem/Panią korespondencji na dany temat, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na nas przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z podanymi powyżej celami.

Przysługujące Pani/Panu prawa:

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Pani/Panu lub Pani/Pana reprezentantom, mogą przysługiwać, w graniach określonych w przepisach prawa (art. 15-23 RODO), następujące prawa:

a)    dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b)    żądania usunięcia danych osobowych z wyjątkiem, gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na nas oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony przez nas roszczeń,

c)     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów,

d)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.


Informacja dotycząca przekazywania danych do państw trzecich:

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich.

 

Informacja dotycząca profilowania:

Na podstawie zgromadzonych danych osobowych nie będziemy podejmowali zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę̨ zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań́, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się̨.
Poproś o ofertę

Pobierz plik: