Automatyczny system etykietujący INTREX SET 3294 dla firmy produkującej artykuły higieniczne

Etykietowanie

Jeden z wiodących producentów między innymi produktów higienicznych, a także środków dezynfekujących powierzył Intrex projekt związany z etykietowaniem.


Misja

Celem projektu było zastąpieniu termokurczliwej etykiety czterema etykietami samoprzylepnymi naklejanymi na prostopadłościenne opakowania z chusteczkami. Zmiana technologii etykietowania ze Shrink sleeve na samoprzylepną, była dużym wyzwaniem z uwagi na wysokie wymagania jakościowe, jak i nietypowy kształt produktów.


Wizja

Wspomniana firma to długoletni klient posiadający wiele urządzeń Intrex, właśnie dlatego zdecydowała się na powierzenie tego trudnego projektu naszej firmie. Wdrożone rozwiązanie to system nakładania etykiet na czterech bocznych ścianach wzajemnie prostopadłych, z dużą wydajnością oraz dokładnością. Kluczowym założeniem było niedopuszczenie do występowania wad etykietowania w postaci zamkniętych pęcherzy powietrza oraz zmarszczek pod etykietami. Aby sprostać tym wymaganiom zastosowano specjalne, wymienne adaptery naklejające, z dociskiem dorolkowym etykiet. Zaimplementowano również wydajny system obracania produktów oparty na 2 przenośnikach i rolce, który ma na celu obracanie produktów o 90 stopni.


Dodatkowo

Maszyna na tyle spełniła stawiane wymagania, że projekt rozwija się, a klient zamawia kolejne takie samo urządzenie.


Zastosowane zostały urządzenia: Intrex 200

Kategorie: Etykietowanie